Student Committees

Executive Commitee

The Executive Commitee (ExCom) of the IEEE University of Cyprus Student Branch is composed of

 • Lazaros Zacharia, Chair
 • Elena Polykarpou, Vice Chair
 • Eleni Demarchou, Treasurer
 • Kosmia Loizidou, Secretary
 • Maria Kazamia, Press representative
 • Charalambos Menelaou, Member
 • Christos Photiou, Member
 • Rafael Apostolides, Member
 • Rafella Elia, Member
 • Evangelia Athanasiou, Member
 • Panayiotis Papadopoulos, Member
 • Stelios Vrachimis, Member
 • Alexis Kyriacou, Member
 • Andreas Yelasis, Member

Counselor: Panayiotis Kolios  

Mentor: Lenos Hadjidemetriou